ادم باید تودار باشه هر مشکلی داره هی نیاد به این و اون بگه که
مثلا من الان سه هزار و هشتصد و شصت تا مشکل دارم نمیام بگم که ×__×
ناموسا یکم پول دارین قرض بدین قلبم درد میکنه باید برم دکتر ؟ -__-