بچه ها اینجا کسی گوشی اپل 6s داره ؟؟؟
یه سوال داشتم ......
.
.
.
.
.
.
.
.
پولشو از کجا آوردین ؟؟!!!