همیشه از سال اول ابتدایی تا سال آخر دبیرستان ،

 یه نفر هست که سر هر امتحانی میپرسه:

 “با خودکار یا با مداد؟”

 ینی اینجور آدما آرپیچی هم کمشونه!!