کاروان امام حسین در راه کربلاست برای همراهی باید سبکبار بود ما هرچه بود بخشیدیم باشد که شما هم از حق هایتان که بر گردن این حقیر هست بگذرید خالصانه از همه شما التماس دعا داریم موفق باشید