دیالوگ جدید پسرا
اوه اوه اوه...
بچه ها آقا ناظم میخواد ابرو هارو ببینه...
حالا چیکار کنیم..