پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است.گفتم: که چیست محرم؟باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم است

فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم