اونجوری که ملت
از تلگرام رفتن
از اینستاگرام پیجشونو بستن
بخاطر امتحانات خرداد
یکی ندونه فک میکنه حالا اینا چه خرخونایی هستن...