میدونید سخت تر از شرکت در ازمون ارشد چیه ؟ ...
گرفتن کارت ورود به جلسه از سایت سازمان سنجش !
یعنی به گه خوردن میفتی!
من از ساعت 3 بعد از ظهر تا 1 نصفه شب در تلاش بودم تا تونستم کارت رو بگیرم :-| بعد میگن چرا معتاد میشی؟؟؟؟
من میرم تو افق از اون ورم میرم سر جلسه ازمون یک راست !
دعام کنید لطفا دوستان عزیزم!