فولادی ترین اراده رو کسی داره که برای حفظ سلامتیش !!!

به موقع از پای نت بلند بشه و بره دستشویی

این آدم به جایی رسیده که لذتهای دنیا براش تموم شدست